VETERINA ORLOVÁ - SLUŽBY A VYBAVENÍ

- Poradenství
- Prevence
- Profylaxe
- Vydávání pasů, čipů, tetování a evidence
- Ophtalmologie
- Stomatologie ( včetně plombování, odstranění zubního kamene ultrazvukem )
- Interní medicína
- Dermatologie
- Reprodukce ( diagnostika fyziologických a patologických stavů pohlavního cyklu, gravidity, porodu )
- Chirurgie a ortopedie
- Diagnostika

      - mikroskopie
      - RTG
      - biochemický analyzátor -hematologický analyzátor
      - močový analyzátor
      - ultrasonografie

- Magnetoterapie
- Provádění vyšetření a zdravotních zkoušek
      - odběry vzorků k posouzení dědičných vad
      - RTG snímky pro posouzení dysplazie - vývojových onemocnění kloubů
      - vykonávání činností ve spojení se Státní veterinární správou

- Ambulantní vypalování bradavic a drobných kožních útvarů kryopenem